Dashboard | +Follow
Like A Paradise
Sangka Baik ♥
Sunday, February 26, 2012 • Sunday, February 26, 2012 • 0 comments
♥ ‎jika engkau bertemu dengan seseorang,maka yakinilah bahawa dia lebih baik daripadamu.
ucapkanlah dalam hatimu: 
“mungkin kedudukannya di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih mulia”.


♥ jika bertemu anak kecil, maka ucapkanlah (dalam hatimu): 
“anak ini belum bermaksiat kepada Allah,sedangkan diriku telah banyak bermaksiat kepadaNya. 
Tentu anak ini jauh lebih baik daripadaku.”


 jika bertemu orang tua,maka ucapkanlah (dalam hatimu):
”dia telah beribadah kepada Allah jauh lebih lama daripadaku,tentu dia lebih baik daripadaku.”


♥ jika bertemu dengan seseorang yang berilmu, maka ucapkanlah (dalam hatimu): 
“orang ini memperoleh kurnia yang tidak akan kuperoleh,mencapai kedudukan yang tidak 
akan pernah kucapai,mengetahui apa yang tidak 
kuketahui dan dia mengamalkan ilmunya. Tentu dia lebih baik daripadaku.”


♥ jika bertemu dengan seorang yang jahil, maka katakanlah (dalam hatimu):
”orang ini bermaksiat kepada Allah kerana dia jahil (tidak tahu),sedangkan aku bermaksiat kepadaNya 
padahal aku mengetahui akibatnya.Aku tidak tahu agaimana akhir umurku
 dan umurnya kelak. Dia tentu lebih baik daripdaku.”

♥ jika bertemu dengan orang kafir,maka katakanlah(dalam hatimu):
”aku tidak tahu bagaimana keadaanya kelak, mungkin pada akhir usia dia memeluk islam 
dan beramal soleh,dan mungkin boleh jadi pada akhir usiaku
 kufur dan berbuat buruk..”

Cinta ALLAH, Cinta Abadi ❤❀ Tujuan Hidup ❀

ana ❤ Allah & Rasulullah

❀ Tujuan Hidup ❀

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaKu


Surah Az-Zaariyat : ayat 56


❀ Kotak Jerit ❀

❀ Like ! Like ! Like ! ❀
❀ Back to past ❀❀ Credits ❀


Template : Aulia Septiya
Edited : Ulfa Juliah
Helped : Ayem, AskarrPink, Ziera
Header & Cursor : Ziera
Background : Qihah
Font : Google